Politica de confidențialitate

1. Prezentare generală Prin natura activităţii sale, Municipiul Alba Iulia – prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată. Prezenta Politică […]

1. Prezentare generală

Prin natura activităţii sale, Municipiul Alba Iulia – prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată.

Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu Dumneavoastră prin intermediul site-ului www.viziteazaalbaiulia.ro, cum le prelucrăm și care sunt drepturile dvs cu privire la aceste date.

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene (Regulamentul General de Protecţie a Datelor  nr. 679/ 2016) – care impun un set de reguli direct aplicabile în toate statele membre UE şi Deciziei ANSPDCP nr. 99/ 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte  normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera  circulaţie a acestor date, Municipiul Alba Iulia, în calitate de proprietar și administrator al site-ului www.viziteazaalbaiulia.ro, este operator de date personale și reprezintă legal entitatea care determină scopul, condițiile și modalitățile de procesare a datelor ce stau la baza accesării și utilizării acestuia.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs., care oferă informații pe care le putem corela cu Dumneavoastră sau care vă pot dezvălui identitatea.

Datele cu caracter personal sunt atât datele care identifică direct o persoană (precum nume, prenume sau adresă de domiciliu), dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi de exemplu: postări pe rețele sociale, adresa de email, adresa IP. Prin urmare, protecția datelor personale vizează orice utilizator de internet.

Prelucrarea datelor personale se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor Dumneavoastră personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, analizarea, utilizarea, modificarea, partajarea, transferul și ștergerea acestora.

Prelucrarea de date personale necesită consimțământul acordat în mod liber și explicit din partea Dumneavoastră, pentru fiecare scop în parte.

Vă invităm să citiți continuarea acestui document despre ce tipuri de date colectăm despre Dumneavoastră , ce facem cu datele Dumneavoastră personale și cât timp le păstrăm, care sunt drepturile Dumneavoastră privind aceste date, cum le respectăm noi, precum și cum vi le puteți exercita. Dacă aveți orice fel de întrebări, nelămuriri sau sugestii privind confidențialitatea datelor vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă la adresa dpo@apulum.ro.

2. Ce date personale colectăm, ce categorii de date, de la ce persoane și în ce scop

Colectăm o serie de date personale, de diverse categorii, doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu Dumneavoastră, iar prelucrarea lor se întemeiază întotdeauna pe baza consimțământul Dumneavoastră explicit pentru fiecare situație în parte, după cum urmează:

2.1. Date anonimizate şi statistice

Conținutul site-ului viziteazaalbaiulia.ro are caracter informativ, de promovare turistică a oraşului şi împrejurimilor sale, iar accesarea sa NU presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonimizate și statistice astfel:

a) Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța website-ului (ex: câți vizitatori, ce browser, de pe ce tip de dispozitiv, cât de repede se încarcă);

b) Date anonimizate despre căutările în site (ex. termeni căutați des, locații populare din care se fac căutări, termeni populari, dar fără rezultate);

c) Date statistice despre Incidente de Securitate şi orice activitate malițioasă, în scopul blocării utilizatorilor maliţioşi.

2.2. Date pseudo – anonimizate

Accesarea, interacțiunea și navigarea utilizatorilor pe site-ul viziteazaalbaiulia.ro presupune prelucrarea, validarea și procesarea unor date pseudonimizate, obținute prin:

a) Trimiterea de comentarii pentru anumite postări în mod direct, pe site, sau după înregistrarea cu diverse platforme de socializare (Facebook, Twitter, Disqus, Google) la care utilizatorii sunt înregistraţi şi pentru care au agreat politica acestora în privinţa datelor personale.

b) Formularul de contact – stocăm numele, conținutul cererilor trimise prin formularul de contact și adresa de email (reală sau invalidă), pentru a putea răspunde utilizatorilor care ne contactează.

c) În următoarea etapă de dezvoltare a site-ului, va fi permisă înregistrarea şi abonarea la Noutăţi (Newsletter)– prin care verificăm și confirmăm validitatea adreselor de e-mail folosite prin trimiterea un e-mail automat care solicită confirmarea abonării. Adresele de e-mail validate prin abonare vor putea fi folosite pentru a trimite mesaje cu scopuri de informare și marketing, cu posibilitate de dezabonare / anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare.

2.3. Tipuri de persoane de la care colectăm date

  • Cetăţeni ai Municipiului Alba Iulia;
  • Cetăţeni români şi străini;
  • Turişti.

2.4. Transferul datelor personale

Datele personale culese prin comunicarea directa cu viziteazaalbaiulia.ro (folosind formularul de contact) nu vor fi transferate către terţe entităţi, către o ţară terţă sau către organizaţii internaţionale.

3. Care sunt drepturile Dumneavoastră asupra datelor personale

În calitate de operator de date personale, Municipiul Alba Iulia are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General (GDPR) 679/2016, art.15-22, cele mai importante fiind:

  • Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, prin care aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm;
  • Dreptul la rectificare, prin care aveți dreptul să ne cereți să le corectăm sau să modificăm datele dvs. personale incorecte;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), prin care puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în caz că datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau pur și simplu nu mai doriți să vă aflați în baza noastră de date;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor, prin care puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale, cu posibilitatea de dezabonare, anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare;
  • Dreptul la portabilitatea datelor, prin care aveți dreptul să ne solicitați să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
  • Dreptul la a vă opune proceselor automatizate de luare a deciziilor pe baza informațiilor dvs. cu caracter personal, dacă ne-ați dat acordul în acest sens; aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană;
  • Dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin simpla transmitere unei simple solicitări scrise la adresa de e-mail dpo[at]apulum.ro și / sau la adresa poștală: Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Cod 510134.

4. Scopul colectării datelor

Scopul primordial al colectării de date este acela de a permite tuturor persoanelor responsabile şi interesate de Alba Iulia ca atracţie turistică să poată afla informaţii legate de oraş şi împrejurimile sale.

Scopurile generale ale colectării de date personale au în vedere scopuri legitime explicate direct precum:

a) Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor oferite de Municipiul Alba Iulia: analizăm modul în care folosiți blogul nostru ca să vă înțelegem mai bine și să observăm ce putem îmbunătăți şi cum putem colabora în promovarea oraşului.

b) Informaţii actualizate în permanenţă pentru vizitatori, parteneri sau susținători ai promovării turistice în online a oraşului Alba Iulia.

Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor.

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Nu avem dreptul să păstrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare şi doar în scopul pentru care le-am solicitat inițial.

6. Ce obligații avem în prelucrarea și colectarea de date personale

În calitate de operator de date personale, Municipiul Alba Iulia are obligația legală de a asigura:

a) Stocarea sau transferarea datelor personale doar în cadrul Uniunii Europene, sau exclusiv către furnizorii de servicii din SUA certificați în cadrul EU-US Privacy Shield.

b) Inventarierea datelor cu caracter personal și colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii care respectă la rândul lor rigorile GDPR.

c) Păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor personale.

În conformitate cu Regulamentul UE 679/ 2016) și Deciziei ANSPDCP nr.99/ 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Municipiul Alba Iulia are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de înregistrare disponibile pe site-ul www.viziteazaalbaiulia.ro.

d) Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal

În acest sens, se vor depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea site-ului şi a formularului de contact către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate, existând măsuri adecvate de asigurare a unui nivel de securitate cospunzător riscurilor, incluzând pseudonimizarea, criptarea, capacitatea de a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor, capacitatea de a restabili integritatea datelor în cazul unor incidente de natură fizica sau tehnică.

Conform procedurii de notificare în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, sesizarea unui astfel de eveniment se va face prin cerere scrisa către dpo@apulum.ro sau o plângere în atenția autorității de supraveghere ANSPDCP.

7. Termeni și Condiții Generale ale Politicii de Confidențialitate

Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa, defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site în conformitate cu  Regulamentul European 2016/679 și Decizia ANSPDCP nr.99/ 2018 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Accesul la website-ul www.viziteazaalbaiulia.ro şi a conținutului său este disponibil 24h/zi, 7 zile/săptămână, excepție fiind doar atunci când sunt lucrări de întreținere sau de actualizare ale site-ului.

Municipiul Alba Iulia va depune toate eforturile pentru a asigura accesibilitatea site-ului precum și utilizarea formularelor care presupun colectarea și prelucrarea de date personale de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.

În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a webite-ului sau a formularelor de înscriere și contact, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, Municipiul Alba Iulia își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site.

Întregul conținut al platformei electronice, dar fără a se limita la texte, imagini grafice, programe, elemente de grafică web, precum și orice alte date și aplicații sunt proprietatea Municipiului Alba Iulia, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și Legilor privind dreptul de proprietate intelectuală.

Municipiul Alba Iulia garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, la website și la formularele electronice de înscriere, abonare și contact și nu le conferă dreptul de a reproduce, de a copia, de a vinde sau a exploata site-ul, formularele sau conținutul în orice manieră, în scopuri comerciale, informative sau contrare intereselor noastre.

Orice încercare de a accesa conținutul website-ului sau a formularulelor din site sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea independentă, civilă sau penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, în funcție de gravitatea faptei.

În conformitate cu Regulamentul UE 679/ 2016 și Deciziei ANSPDCP nr.99/ 2018  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Municipiul Alba Iulia are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de înregistrare a datelor disponibile pe site-ul www.viziteazaalbaiulia.ro.

Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acest le produce sunt guvernate de legile României.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești termeni și condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România. Alegerea competenței este în favoarea ambelor părți.

Municipiul Alba Iulia își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile cu notificarea prealabilă a persoanelor care și-au acordat consimțământul asupra prevederilor detaliate în acest document.

 

Politica de cookie-uri

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile proprii?

Site-ul instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite si in scopul de a monitoriza vizitatorii care acceseaza siteul pentru rapoarte statistice, fara a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi sunt folosite pentru monitorizarea site-ului care ne ajuta sa-l imbunatatim si pentru a face legatura cu retelele de socializare. Cookie-urile care provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, W3C, preiau urmatoarele tipuri de informatii: IP-ul, tara de unde provine vizitatorul, tipul de browser folosit si sistemul de operare.

Pentru cookie-urile folosite de modulul care face legatura cu retelele de socializare va rugam sa accesati urmatorul link: http://www.social9.com/privacy.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Viziteaza Alba Iulia envelopephonemap-markerarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram